SHUNREI

Galaxian Wars - Black Saints

Shiryu is blind

Shiryu vs Death Mask

Shiryu vs Death Mask, Shura - Poseidon